Zaloguj się

Przegrana batalia o przyszłość polskiego transportu

Polecamy! Przegrana batalia o przyszłość polskiego transportu

Wyniki ostatniego głosowania w Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) odbiły się szerokim echem w całej branży TSL. Z jednej strony, odrzucono niekorzystne regulacje dotyczące pracowników delegowanych, lecz z drugiej przeforsowane zostały przepisy ograniczające swobodę w świadczeniu usług przewozowych na terenie Europy Zachodniej. Czy przewoźnicy z Polski powinni być zaniepokojeni przyjętymi przepisami?

Odpowiedź eksperta: Głosowanie w Komisji Transportu i Turystyki było kolejną odsłoną tzw. walki o regulacje dotyczące przewozów na wspólnym rynku unijnym. Głosowanie, o którym mowa w pytaniu, dotyczyło trzech sprawozdań:

- Pierwsze, w zakresie wymogów w egzekwowaniu prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego.
- Drugie, dotyczące zmiany wymogów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia (UE) nr 16.
- Trzecie (moim zdaniem najważniejsze), dotyczące rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze.

Pierwsze dwa sprawozdania zostały odrzucone. Natomiast trzecie w zakresie zmiany rozporządzeń 1071/2009 oraz 1072/2009 przyjęte. Rozwiązanie, które wydaje się najbardziej ingerować w unijny rynek przewozowy to kryterium wykonywania większości operacji transportowych na terytorium i z terytorium państwa siedziby pracodawcy. Spełnienie powyższego kryterium ma być konieczne z punktu widzenia dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Jest to ewidentne ograniczenie możliwości wykonywania przewozów kabotażowych oraz międzynarodowych (cross trade) na rzecz przewozów dwustronnych.

Dodatkowo poprawka nr 60 przewiduje redukcję pięciodniowego okresu, w którym dozwolone są 3 operacje kabotażowe, do 3 dni. Natomiast poprawka nr 61 wprowadza nową definicję pojęcia cooling period. Jak sama nazwa wskazuje, jest to okres (w tym przypadku 60 godzin) występujący pomiędzy wykonywanymi operacjami kabotażowymi. Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, iż powyższy czas nie jest liczony od chwili opuszczenia państwa, w którym wykonywany był kabotaż, lecz liczy się on dopiero od wykonania następnej operacji transportowej realizowanej z terytorium państwa, w którym znajduje się siedziba przewoźnika.

Dodatkowo przyjęto szereg innych poprawek (np. nr 30, 34), które zwiększają obowiązki administracyjne, którymi obciążony zostanie przewoźnik – obowiązek przechowywania kopii umów o pracę zatrudnionych kierowców w elektronicznym rejestrze.


Podsumowanie
Jeżeli proponowane zmiany wejdą w życie, to biorąc pod uwagę specjalizację polskich przewoźników w przewozach międzynarodowych innych niż dwustronne oraz kabotażowych, mogą przyczynić się do ograniczenia znaczenia polskiej branży TSL na rynku wspólnotowym. Przerost regulacji i ograniczeń w świadczeniu usług przewozowych na terenie Unii Europejskiej w pierwszej kolejności negatywnie odbije się na przewoźnikach, operatorach logistycznych, klientach, lecz docelowo stracą na tym wszyscy konsumenci.


Opracowano na podstawie dokumentów z posiedzenia Komisji TRAN z dnia 10 stycznia 2019 roku.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 28 styczeń 2019 14:37
Beniamin Niedbalski

Prawnik, absolwent Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa transportowego. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe