Zaloguj się

Inteligentne tachografy - zmiany już w 2019 roku

Polecamy! Inteligentne tachografy - zmiany już w 2019 roku

W związku z coraz głośniejszymi komunikatami związanymi z wprowadzeniem tzw. inteligentnych tachografów, pojawiły się opinie, iż od 2019 r. istnieje obowiązek wymiany starych tachografów na nowe. Czy taki wymóg faktycznie istnieje?

Odpowiedź eksperta: Wprowadzenie inteligentnych tachografów jest zmianą zapowiadaną od kilku lat jako odpowiedź na nieuczciwe praktyki przewoźników związane z manipulacjami dotyczącymi rejestracji czasu pracy kierowców. Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej z 2014 r. wyżej wymienione manipulacje występowały w co trzecim pojeździe.

Lokalizacja pojazdu
Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia 165/2014 w celu wyeliminowania naruszeń, zapis położenia pojazdu będzie następował automatycznie w punkcie początkowym dziennego okresu pracy, co trzy godziny skumulowanego czasu prowadzenia pojazdu oraz w punkcie końcowym dziennego okresu pracy.
Cykliczne zapisywanie danych dot. lokalizacji pojazdu ma na celu wyeliminowanie tzw. wirtualnych przeniesień pojazdu, gdy zastosowana manipulacja pozwala na ręczne, niezgodne z rzeczywistością sterowanie trybem pracy tachografu.

Zdalna kontrola
Największe kontrowersje i obawy przewoźników wzbudza możliwość kontroli pojazdu bez jego zatrzymania przez odpowiednie służby. Zakres zdalnej kontroli ma obejmować zapisy na tachografie oraz masę pojazdu. Co istotne, nałożenie kary nie będzie odbywało się w sposób automatyczny. Zgodnie z art. 9 pkt 8 rozporządzenia 165/2014 „na podstawie przekazanych danych właściwy organ kontrolny może zdecydować o przeprowadzeniu kontroli pojazdu i tachografu.” Zgodnie z powyższym, jeżeli dane przekazane przez pojazd będą dawały podstawę do stwierdzenia, iż istnieje ryzyko wystąpienia naruszenia, odpowiedni organ kontrolny może skierować pojazd do szczegółowej kontroli, na podstawie której przewoźnik oraz kierowca będą mogli zostać ukarani.

Podsumowanie
Wprowadzenie inteligentnych tachografów ma na celu wyeliminowanie manipulacji pojawiających się przy rejestracji czasu pracy kierowców. Kierunek zmian należy ocenić jako prawidłowy, gdyż założeniem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, uczciwej konkurencji pomiędzy przewoźnikami oraz poprawę sytuacji kierowców.

Obowiązek stosowania nowych tachografów dotyczy nowych pojazdów od 15 czerwca 2019 r. Oczywiście urządzenia stosowane w autach zarejestrowanych przed 15 czerwca 2019 r. są nadal ważne i mogą być używane zgodnie z przeznaczeniem.Podstawa prawna:

Stan prawny publikacji (data): 2019-01-07

Ostatnio zmieniany w wtorek, 08 styczeń 2019 10:37
Beniamin Niedbalski

Prawnik, absolwent Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa transportowego. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe