logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Czy można zastosować 0% VAT w eksporcie bez posiadania komunikatu IE599?

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Pewna firma wysyła swoje towary na eksport do Rosji i na Ukrainę, w związku z czym wykazuje 0% VAT. Niestety, nowo wybrany przewoźnik, przekraczając granicę z UE, nie dopilnowuje zamknięcia eksportu w granicznym urzędzie celnym, przez co nie zostaje wygenerowany dokument elektroniczny IE599. Czy można zamknąć wywóz w Urzędzie Celnym bazując na alternatywnych dokumentach potwierdzających dostawę? Jakie to są dokumenty?

Odpowiedź eksperta: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT jedną z czynności podlegających opodatkowaniu VAT jest eksport towarów. Przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

a) dostawcę lub na jego rzecz, lub
b) nabywcę  mającego  siedzibę  poza  terytorium  kraju  lub  na  jego  rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych – jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych (art. 2 pkt 8 ustawy o VAT).

Eksport towarów jest opodatkowany stawką 0% VAT (art. 41 ust. 4 ustawy o VAT), pod  warunkiem  że  podatnik  przed  upływem  terminu  do  złożenia  deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy (czy to miesięczny, czy kwartalny) otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej (art. 41 ust. 6 ustawy o VAT).

Jak wskazuje art. 41 ust. ust. 6a ustawy o VAT dokumentem tym jest w szczególności:

a) dokument  w formie  elektronicznej  otrzymany  z systemu  teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk tego dokumentu (czyli komunikat IE599);
b) dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu  teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;
c) zgłoszenie  wywozowe  w formie papierowej  złożone  poza  systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny (czyli SAD).
   

Jeżeli podatnik nie uzyska jednego z wskazanych wyżej dokumentów, to wówczas nie wykazuje tej dostawy w ewidencji za ten okres rozliczeniowy, lecz w następnym okresie przy zastosowaniu stawki 0%, pod warunkiem otrzymania ww. dokumentu przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego  dokumentu  w terminie  określonym w zdaniu poprzednim, mają  zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju – czyli należy doliczyć 23% VAT (art. 41 ust. 7 ustawy o VAT).


Należy jednak zwrócić uwagę, że ustawodawca określając dokumenty potwierdzające wywóz użył sformułowania „w szczególności”, co należy interpretować jako przykładowy katalog dowodów, którymi można udowodnić wywóz towarów poza terytorium UE. W praktyce oznacza to, że jeśli posiadamy alternatywne dokumenty potwierdzające wywóz towaru poza UE, jak np. podpisany CMR posiadający pieczątkę załadowcy, przewoźnika i odbiorcy, to można nimi się posłużyć do zamknięcia eksportu jak i rozliczenia transakcji przy zastosowaniu 0% VAT.

Inne dokumenty, które mogą potwierdzić nam eksport to np. potwierdzenie zapłaty za towar dokonany przez klienta. W tym przypadku podatnik będzie musiał posiadać potwierdzenie przelewu z banku potwierdzające otrzymanie zapłaty za sprzedany towar. 

Jeśli zaś chodzi o współpracę z przewoźnikiem to warto zastanowić się na zawarciem z nim umowy, gdzie warunkiem koniecznym do zrealizowania przez niego serwisu będzie dopełnienie czynności wymaganych na granicy podczas wywozu towaru poza UE oraz w przypadku braku otrzymania komunikatu IE599 – zobowiązanie go do dostarczenia tzw. POD (proof of delivery), którym może być właściwie wypełniony CMR.


Podstawa prawna:


Stan prawny publikacji (data): 2017-10-25

Ostatnio zmieniany środa, 25 październik 2017 09:54
Anna Żurawiecka

Redaktor naczelna portalu www.prawoilogistyka.pl, prawnik i politolog. Posiada uprawnienia agenta celnego. Zawodowo związana z logistyką oraz Trade Compliance. Posiada profesjonalne doświadczenie zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. Absolwentka Szkoły Prawa Hiszpańskiego przy Uniwersytecie w Walencji oraz Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Bydgoszcz rośnie w magazyny - 40 000 m kw. Panattoni…

Bydgoszcz rośnie w magazyny - 40 000 m kw. Panattoni Park Bydgoszcz II

Panattoni Europe, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, docenia potencjał rozwojowy regionu kujawsko-pomorskiego i tworzy...

DB Schenker dla Nissens Automotive A/S

DB Schenker dla Nissens Automotive A/S

DB Schenker w Polsce, rozwijając współpracę z branżą automotive, otworzył w Poznaniu magazyn części zamiennych...

Poczta Polska w wyniku letnich rekrutacji zatrudniła już ponad 2…

Poczta Polska w wyniku letnich rekrutacji zatrudniła już ponad 2 tys. osób

1400 osób w ramach umów o pracę oraz ponad 660 osób na umowy zlecenia od...

Porad udzielają

Anna Żurawiecka
Redaktor naczelna portalu PrawoiLogistyka.pl, prawnik i ekspert z zakresu Trade Compliance. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. 

Marta Matuszewska
Radca prawny, szkoleniowiec, dziennikarz, specjalizacje: prawo przewozowe, CMR, reklamacje w transporcie, prawo pracy.


Maurycy Kieruj
Radca prawny, absolwent studiów podyplomowych z zakresu controllingu. Od kilku lat współpracuje przy obsłudze prawnej dużej międzynarodowej spółki spedycyjnej doradzając przy zawieraniu dobrych i bezpiecznych umów.
 

Beniamin Niedbalski
Prawnik, absolwent Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa transportowego. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.


 

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj