logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
ADC

Automatic Data Capture

1. Oznacza bezpośrednie wprowadzanie danych do systemu komputerowego lub innego urządzenia sterowanego mikroprocesorem bez użycia klawiatury, z użyciem określonej techniki ADC, np. kodu kreskowego.
2. Określenie zbioru technik maszynowego odczytu danych, np. przez kod kreskowy.
Wcześniejsze nazwy: Auto ID, AIDC.
OMR

Optical Mark Recognition

Jedna z technik ADC - polegająca na gromadzeniu danych ze specjalnie przygotowanych formularzy. Kodowanie dokonuje się pisakami z kontrastowym atramentem.
ODETTE

Organization for Data Exchange by Tele Transmission in Europe

Zestaw standardów branżowych w zakresie ADC i EDI, stosowanych w przemyśle moto­ryzacyjnym.
OCR

Optical Character Recognition

Jedna z technik ADC - technika rozpoznawania drukowanego testu przy pomocy kom­putera ze specjalnym czytnikiem i przesyłania ich w postaci kodu ASCII. Technika OCR stosuje zbiór specjalnie zdefiniowanych czcionek, głównie OCR-A opracowanych przez ANSI.
MICR

MICR - Magnetic Ink Character Recognition

Jedna z technik ADC; rozpoznawanie znaków w atramencie magnetycznym.
kod kreskowy

bar code

Jedna z technik ADC; kombinacja znaków symbolu i cech wymaganych w określonej symbolice, zawierająca ciche strefy, znaki start i stop, znaki danych, znaki kontrolne i inne znaki pomocnicze, które razem tworzą kompletną całość, czytelną dla skanera.
ICR

Intelligent Character Recognition

Jedna z technik ADC - rozpoznawanie dowolnych znaków i pisma odręcznego.
Automatyczne Gromadzenie Danych
Zob. ADC
Globalny Numer Lokalizacyjny

Global Location Number

Identyfikator GS1 służący identyfikacji lokalizacji - jednoznaczne w skali świata oznacze­nie kodowe podmiotu gospodarczego lub jego części albo lokalizacji fizycznej, dla potrzeb ADC i EDI.
moduł

module

1. Osobna, dająca się wyróżnić, jednostka sprzętu lub oprogramowania, która może być użyta jako część składowa (element) systemu.
2. Nominalna jednostka miary w znaku symbolu w ADC. W niektórych symbolikach szerokości elementów mogą być przedstawione jako wielokrotności jednego modułu. Jest to ekwiwalent wymiaru X.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj