logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
ECR Europe

ECR Europe

Organizacja ECR Europe powstała w 1994 r. jako wspólna inicjatywa handlu i producentów sektora dóbr konsumpcyjnych częstego zakupu (ang. Fast Moving Consumer Goods, FMCG). ECR Europe z siedzibą w Brukseli ściśle współpracuje z narodowymi organizacjami ECR działającymi w większości krajów europejskich. Jej celem jest propagowanie i rozwój koncepcji Efektywnej Obsługi Klienta (ang. Efficient Consumer Response, ECR).
Globalna Karta Wyników ECR

Global Scorecard ECR

Narzędzie szczegółowej analizy możliwości oraz szans przedsiębiorstwa w zakresie wdrażania koncepcji. ECR. Globalna Karta Wyników ECR służyć może ocenie i monitorowaniu zgodności działania organizacji w myśl ECR.
ECR Polska
Organizacja ECR Polska powstała w 1998 r. z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania na wzór podobnych organizacji krajowych zrzeszonych w ECR Europe. Zrzesza firmy produkcyjne i handlowe sektora dóbr konsumpcyjnych częstego zakupu (FMCG) oraz firmy usługowe wspierające współpracę w łańcuchu dostaw. Jest Organizacją Narodową ECR (ang. ECR National Initiative) i ściśle współpracuje z ECR Europe.
ECR

Efficient Consumer Response

Zob. Efektywna Obsługa Klienta.
dostępność produktów na półce

On-Shelf Availability - OSA

OSA jest projektem ECR Europe nastawionym na zmniejszanie braków magazynowych w całym łańcuchu dostaw (a przez to i braków towarów na półce) poprzez rekomendacje odpowiednich narzędzi i technik oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania.
efektywne jednostki ładunkowe

Efficient Unit Loads - EUL

Jedna z technik stosowanych w ramach ECR mająca na celu wzrost efektywności i wydajności obecnych i przyszłych łańcuchów dostaw poprzez promowanie harmonizacji i integracji transportu oraz jednostek ładunkowych (palet, skrzynek).
efektywne uzupełnianie

efficient replenishment

Sposób uzupełniania zapasów stosowany w ECR, przy którym dostawcy i odbiorcy wspólnie dążą do zapewnienia odpowiedniego produktu, w odpowiednim miejscu, czasie i ilości w najbardziej efektywny sposób.
wspólne planowanie, prognozowanie oraz uzupełnianie

Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment - CPFR

Koncepcja CPFR rozwinęła się na bazie strategii ECR, jej istotą jest wspólne zarządzanie procesami planowania i prognozowania oraz wymiana niezbędnych do tego celu informacji pomiędzy partnerami handlowymi.
wspólne zarządzanie relacjami z klientami

Collaborative Consumer Relationship Management - C-CRM, CCRM

1. Kompleksowa strategia zarządzania stroną popytową ECR, w której producenci i detaliści wspólnie rozpoznają i wartościują indywidualne potrzeby klientów/nabywców
i dostosowują do nich swoje oferty.
2. Adaptacja strategii CRM do wymagań i specyfiki rynku dóbr konsumpcyjnych częstego zakupu (FMCG).

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj