logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
wyrób C

C-product

Wyrób, który według klasyfikacji ABC należy do licznej grupy, stanowiącej niewielką część całkowitej wielkości/wartości zapotrzebowania, produkcji lub sprzedaży. Tej grupie wyrobów poświęca się najczęściej najmniej uwagi w procesach planowania oraz w gospodarce magazynowej. Zob. klasyfikacja ABC.
akredytywa

letter of credit - L/C

Pisemne zobowiązanie banku (emitenta), wystawione sprzedającemu (beneficjentowi) na życzenie i zgodnie z instrukcją kupującego (wnioskodawcy), wypłacenia, w chwili jego okazania lub w dającej się określić przyszłości, nie więcej niż oznaczonej kwoty pieniężnej, w wyznaczonym limicie czasowym i na podstawie przewidzianych w umowie dokumentów.
wspólne zarządzanie relacjami z klientami

Collaborative Consumer Relationship Management - C-CRM, CCRM

1. Kompleksowa strategia zarządzania stroną popytową ECR, w której producenci i detaliści wspólnie rozpoznają i wartościują indywidualne potrzeby klientów/nabywców
i dostosowują do nich swoje oferty.
2. Adaptacja strategii CRM do wymagań i specyfiki rynku dóbr konsumpcyjnych częstego zakupu (FMCG).
analiza ABC

ABC analysis

Analiza zbioru wyrobów w celu uporządkowania go zgodnie z klasyfikacją ABC. Zob. wyrób A, wyrób B, wyrób C.
kody złożone

Composite Symbology

Kody dwuczęściowe Systemu GS1, w których występuje: część dwuwymiarowa (2D Composite Component: CC-A, CC-B lub CC-C) i część liniowa: EAN/UPC, GS1-128, zastrzeżone do stosowania wg zasad Systemu GS1:
- EAN/UPC Złożony (EAN/UPC Composite),
- UCC/EAN-128 Złożony (GS1-128 Composite),
- RSS-14 Złożony (RSS-14 Composite),
- RSS-14 Spiętrzony (RSS-14 Stacked),
- RSS Ograniczony (RSS Limited).

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj