logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
dostawa wewnętrzna

factory delivery

Dostawa w ramach jednego przedsiębiorstwa, z produkcji do magazynu wyrobów finalnych lub pomiędzy wydziałami.
niewielka dostawa

small delivery

Dostawa, której wielkość i/lub wartość jest niższa od ustalonego limitu.
dostawa częściowa

split order line

Dostarczenie zamówienia w częściach obejmujących identyczne lub różne wyroby, które to części traktowane są jako osobne zamówienia. Podział na części może być wprowadzony przez odbiorcę, lecz najczęściej jest wykonywany na życzenie dostawcy. Dostawa częściowa może, ale nie musi, odpowiadać dostawie ujętej w harmonogramie. Zob. dostawa ujęta w harmonogramie.
dostawa niepełna

underdelivery

Część całości towarów, jakie dostawca zobowiązał się dostarczyć, a nie dostarczył.
dostawa nadmierna

overdelivery

Nadwyżka ilościowa dostarczanych towarów przekraczająca zobowiązanie.
dostawa dzielona

split delivery

Dostarczanie dużych partii surowców (np. z rabatem cenowym) dzielonych na mniejsze partie dostarczane w kilku uzgodnionych terminach. Stosowanie tej techniki pozwala efektywnie sterować wartością zapasów i wykorzystaniem powierzchni magazynowej.
dostawa bezpośrednia

direct delivery

Dostarczenie towarów bezpośrednio od sprzedającego do kupującego.
dostawa

delivery

Dostarczenie ładunku na uzgodnione z odbiorcą miejsce i w uzgodnionym z nim terminie.
bezpośrednie dostawy do sklepów

direct store delivery - DSD

Dostawa towaru bezpośrednio od dostawcy do sklepu z pominięciem pośrednich ogniw dystrybucji.
opóźnienie

backlog, behind schedule

1. Partia wyrobów, która powinna być dostarczona, wydana, wyprodukowana lub przyjęta do magazynu w określonym terminie, który już minął. Opóźnienia mogą być ujemne (np. 40 sztuk) lub dodatnie. Zob. wyprzedzenie.
2. Przedział czasu między terminem bieżącym a terminem, w którym miała nastąpić dostawa, przyjęcie lub być zakończona produkcja danej partii wyrobów.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj