logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
Międzynarodowy Kod Morski Towarów Niebezpiecznych

International Maritime Dangerous Goods Code

Kod dotyczący klasyfikacji towarów niebezpiecznych, opracowanej przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO - International Maritime Organization) i zgodnej z wymogami prawa międzynarodowego.
morski list przewozowy

sea waybill

Niezbywalny dokument świadczący o zawarciu kontraktu na przewóz towarów morzem i przejęcie lub przeładunek towarów przez przewoźnika, na podstawie którego tenże przewoźnik podejmuje się dostarczyć towary do odbiorcy wskazanego w tym dokumencie. Inne: liniowy list przewozowy (liner waybill), oceaniczny list przewozowy (ocean waybill).
współczynnik objętość/waga

volume/weight ratio

Liczba m3 wypełniająca tonę metryczną masy. Ten współczynnik konwersji jest często stosowany w transporcie lotniczym; może być również użyty jako informacja pomagająca w wyborze sposobu transportu (morski/lotniczy). Zob. gęstość towarów.
statek kontenerowy typu ro-ro

ro-ro containership

Statek morski, na który załadunek kontenerów odbywa się sposobem poziomym. Zob. ro-ro.
statek kontenerowy typu lo-lo

lo-lo containership

Statek morski posiadający ładownie wyposażone w pionowe prowadnice o rozmieszczeniu odpowiadającym zewnętrznym wymiarom kontenerów. Zob. lo-lo.
statek kontenerowy

containership

Statek morski lub rzeczny skonstruowany wyłącznie do przewozu wielkich kontenerów.
oceaniczny list przewozowy

ocean waybill

Zob. morski list przewozowy.
liniowy list przewozowy

liner waybill

Zob. morski list przewozowy.
Kod IMDG
Zob. Międzynarodowy Kod Morski Towarów Niebezpiecznych
konferencje żeglugowe

liner conference

Porozumienia typu kartelowego, zawierane między armatorami liniowymi, obsługującymi daną relację przewozową. Celem porozumień konferencyjnych jest eliminowanie konkurencji między armatorami obsługującymi dany szlak morski, głównie przez stosowanie wspólnej taryfy (tzw. taryfy konferencyjne), uzgadnianie warunków przewozu, ustalanie rozkładu rejsów oraz zwalczanie tzw. outsiderów, czyli armatorów nie należących do danej k. ż.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj