logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
planowanie bieżące

ultra short-term planning

Planowanie tych działań, których realizacja odbywać się będzie i/lub których skutki ich będą odczuwalne w krótkim okresie (kilka tygodni).
planowanie długookresowe

long-term planning

Planowanie tych działań, których realizacja odbywać się będzie i/lub których skutki będą odczuwalne przez długi okres. Trudno podać kryterium rozróżnienia planowania długookresowego od innych rodzajów planowania. Taki czy inny charakter planowania zależy od natury przedsięwzięcia, którego dotyczy, a nie od okresu, jaki obejmuje.
planowanie krótkookresowe

short-term planning

Planowanie tych działań, których realizacja odbywać się będzie i/lub których skutki będą odczuwalne w krótkich okresach (do roku).
planowanie średniookresowe

medium term planning

Planowanie tych działań, których realizacja odbywać się będzie i/lub skutki odczuwalne będą przez okres nie krótszy od roku. Zob. planowanie długookresowe.
technologia magazynowania

warehousing technology

1. Realizacja procesów magazynowych według określonych zasad.
2. Zasady i sposoby składowania oraz przemieszczania zapasów magazynowych przy zastosowaniu określonego wyposażenia technicznego.
wspomaganie logistyczne

logistics support

Zintegrowana realizacja podstawowych funkcji logistycznych, takich jak opracowanie zamówień klientów, transport, zarządzanie zapasami, przemieszczanie materiałów, magazynowanie i zarządzanie opakowaniami dla skrócenia cykli dostaw, obniżki kosztów, zróżnicowania świadczonych usług i zwiększenia zadowolenia klientów.
zlecenie wewnętrzne

firm planned order

Zamówienie, którego realizacja może być okresowo wstrzymana przez planistę. System planowania zapotrzebowania materiałowego wyłącza wtedy te zamówienia z rozpatrywania w kolejnym cyklu planowania. Stosowanie zleceń wewnętrznych ułatwia planistom równoważenie wykorzystania potencjału i zużycia materiałów w systemie MRP.
harmonogram dostaw natychmiastowych

call-off schedule

Dokument zawierający ogólnie uzgodnione wielkości i terminy dostaw, których realizacja następować będzie po zgłoszeniu zapotrzebowania przez odbiorcę.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj