logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
stan zapasów

stock level

Ilość lub wartość zapasów znajdujących się w magazynie w określonym czasie.
liczman

tallyman

Osoba zapisująca ilości ładunku oraz jego stan podczas załadunku na statek lub podczas wyładunku ze statku. Inna nazwa: kontroler ilości ładunku.
przychód magazynowy

incoming amounts

Wielkość dóbr materialnych wprowadzana na stan magazynu na podstawie ściśle określonych dokumentów, wyrażona ilościowo i wartościowo zgodnie ze sprawdzonymi i potwierdzonymi danymi.
składowanie

storage

1. Czynność umieszczania dóbr w magazynie lub stan, ...

Więcej ...

czas przestawienia produkcji

change-over time

Czas potrzebny na przestawienie stanowiska roboczego ze stanu gotowości do wykonywania jednej operacji w stan gotowości do wykonywania innej operacji.
konosament "czysty"

clean bill of loading

Konosament nie zawierający żadnych zastrzeżeń dotyczących widocznego stanu przeznaczonych do transportu towarów (przepisy haskie). Nie zawiera on również żadnych dodatkowych klauzul wskazujących wyraźnie na wadliwy stan towarów czy opakowań (Rezolucja Międzynarodowej Izby Spedycyjnej - Resolution of the International Chamber of Shipping - ICS, 1951).
proces wytwórczy

manufacturing process

Seria czynności wykonywanych na materiale w celu jego przetworzenia z surowca lub stanu półproduktu w stan pełniejszy i o większej wartości.
raport powyładunkowy

outturn report

Oświadczenie pisemne firmy sztauerskiej, w którym podaje się stan ładunku wyładowanego ze statku oraz wszelkie niezgodności dotyczące ilości towarów w porównaniu z tym, co zawarte jest w manifeście okrętowym.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj