logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
brama magazynowa

warehouse gate

1. Obudowa zamykanego otworu w ścianie budynku magazynowego, umożliwiająca komunikację.
2. Miejsce, w którym przekazywane i rozliczane są dostawy lub wydania pomiędzy przewoźnikiem a magazynem.
3. Punkt dostaw lub wydań przyporządkowany miejscu lokalizacji magazynu.
mierniki analityczne oceny gospodarki magazynowej

analytical measure of warehouse management

Liczby z pomiaru, które charakteryzują określone zdarzenia gospodarcze dotyczące podstawowych elementów gospodarki magazynowej. Podstawowymi elementami gospodarki magazynowej są: zapasy magazynowe, budowle magazynowe, wyposażenie magazynów, organizacja magazynów.
mierniki syntetyczne gospodarki magazynowej

synthetic measure of warehouse management

Liczby z pomiaru, które w sposób kompleksowy i zbiorczy charakteryzują działalność gospodarki magazynowej i na których wielkość wpływają wszystkie elementy gospodarki magazynowej. Do mierników syntetycznych zaliczamy: mierniki kosztów magazynowania, mierniki obrotu magazynowego, mierniki przepustowości magazynu.
odpowiedzialność materialna personelu magazynowego

material responsibility (liability) of warehouse personnel

Określony wymiar konsekwencji materialnych ponoszonych przez pracownika magazynu z tytułu powstałych niedoborów w powierzonych jego opiece zapasach.
personel magazynowy

warehouse personnel

Zespół osób pracujących w magazynach i wykonujących czynności związane bezpośrednio z jego działalnością.
Do stanowisk pracy w magazynach zgodnie z taryfikatorem kwalifikacyjnym należą:
- kierownik magazynu,
- starszy magazynier,
- magazynier,
- robotnik magazynowy.
pojemność magazynu

warehouse capacity

Wielkość charakteryzująca zdolność pomieszczenia określonej ilości dóbr materialnych w przestrzeni magazynowej według określonych zasad.
pomocnicze urządzenia magazynowe

auxiliary warehouse appliances

Środki techniczne, stanowiące dodatkowe wyposażenie magazynów, potrzebne do zapewnienia sprawnego przebiegu operacji magazynowych i zabezpieczenia jakości składowanych dóbr materialnych (PN-84/N-01800).
powierzchnia (przestrzeń) główna w magazynie

main warehouse space

Powierzchnia (przestrzeń) będąca sumą powierzchni (przestrzeni) składowej i manipulacyjnej w magazynie.
powierzchnia (przestrzeń) magazynowa

warehouse space

Część powierzchni (przestrzeni) w budowli magazynowej ...

Więcej ...

powierzchnia składowania

warehouse cubage

Powierzchnia faktycznie zajmowana przez składowane zapasy.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj