logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
dostępny zapas

available stock

Zapas wyrobów finalnych przeznaczonych do sprzedaży, który w każdej chwili można przekazać klientowi.
zapas sezonowy

seasonal stock

1. Zapas utworzony w celu zaspokojenia sezonowych zmian popytu, dla zachowania stałego poziomu produkcji w okresie zwiększonego popytu lub niewielkiego podniesienia poziomu produkcji.
2. Zapas powstały w wyniku produkcji sezonowej.
3. Celowo utworzony zapas, powstały z różnicy pomiędzy wielkością sprzedaży a wielkością produkcji w danym okresie.
zapas strategiczny

strategic stock

Zapas towarów o podstawowym znaczeniu dla kontynuacji procesu produkcji, zbudowany w celu kompensowania dłuższych przerw w napływie towarów (wywołanych strajkami, trudnościami politycznymi itd., w danym kraju czy regionie).
zapas w partiach

batch stock, lot-size stock

Zapas wyrażony w wielokrotności wielkości partii. Pojęcie używane wtedy, gdy wyrób wytwarzany jest lub wysyłany w stałych, pełnych partiach.
zapas w partiach produkcyjnych

production batch stock

Zapas wyrażony w wielokrotności partii produkcyjnej.
zapas w partiach wysyłkowych

shipment batch stock

Zapas wyliczony na podstawie dostaw niektórych produktów w partiach odpowiadających ładunkom normatywnym.
zapas wolny

free stock

Zapas, z którego można pokryć nagłe zapotrzebowanie.
zapas wychodzący

outgoing stock

Zob. zapas ładowany.
zapas wyprzedzający

anticipation stock, anticipation inventory

Zapas tworzony dla pokrycia przewidywanego wzrostu popytu, ilości zamówień lub wielkości produkcji określonego wyrobu.
zapas wyrobów finalnych

finished product inventories

Zapas, z którego realizuje się dostawy do klienta. Obejmuje również zrealizowane, lecz nie zafakturowane dostawy.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj