logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
lista kompletacyjna

picking list, assembly part list, final assembly bill of material

(picking list) Specyfikacja materiałów, które mają zostać pobrane z magazynu do realizacji konkretnego zamówienia/zlecenia produkcyjnego.
(assembly part list) Specyfikacja materiałów, części i wyrobów złożonych koniecznych do zmontowania określonej ilości (partii) wyrobów wyższego rzędu. (final assembly bill of material) Specyfikacja materiałów niezbędnych do montażu produktu finalnego.
konosament "czysty"

clean bill of loading

Konosament nie zawierający żadnych zastrzeżeń dotyczących widocznego stanu przeznaczonych do transportu towarów (przepisy haskie). Nie zawiera on również żadnych dodatkowych klauzul wskazujących wyraźnie na wadliwy stan towarów czy opakowań (Rezolucja Międzynarodowej Izby Spedycyjnej - Resolution of the International Chamber of Shipping - ICS, 1951).
struktura produkcyjna wyrobu

production bill of material, manufacturing bill of material

Forma opisu struktury wyrobu zawierająca wszystkie jego poziomy złożoności uporządkowane zgodnie z przebiegiem procesu produkcji w przedsiębiorstwie. Zawiera z reguły tylko te elementy wyrobu, które są wytwarzane (przetwarzane) u producenta.
struktura rodziny wyrobów

family bill of material

Planistyczna forma opisu struktury wyrobu - zbiorczy opis struktury rodziny wyrobów wykonywanych w różnych wersjach i odmianach przez montowanie różnych katalogowych elementów. Powtarzalność każdego katalogowego elementu wyrażana jest najczęściej w procentach i ustalana na podstawie prognozy zapotrzebowania.
struktura wyrobu

bill of material

Zestawienie wszystkich zespołów, podzespołów, części i materiałów składających się na konkretny wyrób z określeniem relacji pomiędzy nimi i ilości koniecznych do wykonania jednej sztuki wyrobu. Struktura wyrobu opisywana może być na różne sposoby dobierane ze względu na cel jej opracowania.
struktura wyrobu w ujęciu procentowym

percentage bill of material

Forma opisu złożoności wyrobu będąca odmianą opisu struktury rodziny wyrobów, w której powtarzalność każdego elementu jest określona w procentach. Zob. struktura rodziny wyrobów.
superstruktura wyrobu

super bill of material

Forma planistycznej struktury wyrobu, w której za ...

Więcej ...

tworzenie opisu struktury wyrobu

bill of material structuring

Proces określania i zapisywania wyodrębnionych ze względu na cel opisu relacji między poszczególnymi elementami wyrobu, występujący w planowaniu potrzeb materiałowych.
uproszczony opis struktury wyrobu

summarized bill of material

Forma graficznej prezentacji struktury wyrobu w MRP, podobna w układzie graficznym do hierarchicznej struktury wyrobu z tą jednak różnicą, że poszczególne stopnie złożoności przedstawiane są bez podziału na fazy ich wykonania, a elementy unifikowane przedstawiane są jednorazowo w ilości stosowanej w kompletnym wyrobie. Zob. hierarchiczna struktura wyrobu.
widmowa struktura wyrobu

phantom bill of material

Taka forma opisu struktury wyrobu, w której występują ...

Więcej ...

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj