logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
planowanie bieżące

ultra short-term planning

Planowanie tych działań, których realizacja odbywać się będzie i/lub których skutki ich będą odczuwalne w krótkim okresie (kilka tygodni).
planowanie równoległe

parallel planning

Planowanie działań, które mają być zakończone w tym samym terminie, w dwóch odrębnych jednostkach produkcyjnych.
planowanie sieciowe

network planning

Planowanie z wykorzystaniem metod sieciowych.
planowanie szczegółowe

detail planning

Planowanie na niskim poziomie ogólności, w ramach którego ustala się szczegółowo, gdzie i kiedy każda z czynności może i/lub musi zostać wykonana.
planowanie średniookresowe

medium term planning

Planowanie tych działań, których realizacja odbywać się będzie i/lub skutki odczuwalne będą przez okres nie krótszy od roku. Zob. planowanie długookresowe.
planowanie według priorytetów

priority planning

Planowanie sekwencji działań według stopnia ważności (priorytetów) poszczególnych składowych.
planowanie wydawania materiałów

material issue planning

Planowanie wielkości partii materiałów i komponentów, jakie muszą być wydane przez magazyn wydziałowi produkcyjnemu w danym okresie.
planowanie zasobów dystrybucji

Distribution Resource Planning

Planowanie zapotrzebowania dystrybucji poszerzone o określanie zapotrzebowania na zasadnicze zasoby systemu dystrybucji - przestrzeń magazynową, siłę roboczą, środki transportu, środki finansowe. Opiera się na adaptacji logiki planowania zasobów wytwórczych na potrzeby zarządzania dystrybucją. Zob. planowanie zapotrzebowania dystrybucji, planowanie zasobów wytwórczych.
różnicowe planowanie zapotrzebowania materiałowego

net change MRP

Planowanie zapotrzebowania materiałowego realizowane ...

Więcej ...

wstępne planowanie zapotrzebowania potencjału

rough-cut capacity planning - RCCP

Nazwa używana na określenie etapu kontrolnego, odpowiadającego planowaniu zapotrzebowania zasobów, realizowanego po opracowaniu głównego harmonogramu produkcji. Zob. główny harmonogram produkcji, planowanie zapotrzebowania zasobów.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj