logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
hierarchiczna struktura zużycia

intended where-used

Forma graficznej prezentacji struktury wyrobu. Elementy niższego rzędu lokowane są bliżej lewego marginesu, a pozycje, do których wchodzą, przesunięte są w prawo. Graficznie jest to odwrotność hierarchicznej struktury wyrobu. Zob. hierarchiczna struktura wyrobu.
konstrukcyjna struktura wyrobu

engineering bill of material

Struktura wyrobu opisana z konstrukcyjnego punktu widzenia. Poszczególne elementy wyrobu grupowane są wg kryteriów technicznych - osobno część mechaniczna, osobno elektryczna i inne.
struktura projektowa wyrobu

design product structure

Struktura wyrobu będąca wynikiem prac działu konstrukcyjnego. W warunkach jego ścisłej współpracy z działem produkcji może być identyczna ze strukturą wyrobu stosowaną w systemie MRP. Zob. struktura wyrobu.
struktura wyrobu w ujęciu procentowym

percentage bill of material

Forma opisu złożoności wyrobu będąca odmianą opisu struktury rodziny wyrobów, w której powtarzalność każdego elementu jest określona w procentach. Zob. struktura rodziny wyrobów.
struktura wyrobu

bill of material

Zestawienie wszystkich zespołów, podzespołów, części i materiałów składających się na konkretny wyrób z określeniem relacji pomiędzy nimi i ilości koniecznych do wykonania jednej sztuki wyrobu. Struktura wyrobu opisywana może być na różne sposoby dobierane ze względu na cel jej opracowania.
struktura produkcyjna

manufacturing layout

Sposób zagospodarowania powierzchni produkcyjnej przedsiębiorstwa - rozstawienia i grupowania maszyn i urządzeń. Struktura produkcyjna może być liniowa, przedmiotowa lub technologiczna.
modułowa struktura wyrobu

modular bill of material

Rodzaj opisu struktury wyrobu stosowany w MRP, w którym struktura zbudowana jest z szeregu zamiennych modułów. Ta forma opisu wykorzystywana jest w przedsiębiorstwach wykonujących ostateczne wersje swoich wyrobów w dostosowaniu do popytu (np. przemysł samochodowy).
struktura pracochłonności

bill of labour

Sporządzone w układzie stanowisk i grup stanowisk ...

Więcej ...

struktura produkcyjna wyrobu

production bill of material, manufacturing bill of material

Forma opisu struktury wyrobu zawierająca wszystkie jego poziomy złożoności uporządkowane zgodnie z przebiegiem procesu produkcji w przedsiębiorstwie. Zawiera z reguły tylko te elementy wyrobu, które są wytwarzane (przetwarzane) u producenta.
struktura przedmiotowa

group layout

Taki sposób zagospodarowania powierzchni przedsiębiorstwa, w którym łączy się poszczególne stanowiska i jednorodne ich grupy w jednostki produkcyjne zdolne wykonywać całość procesu technologicznego określonej grupy wyrobów. Zob. jednorodna grupa stanowisk.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj